4. díl
EFEKTIVITA VZDĚLÁVÁNÍ

4. díl Efektivita vzdělávání

Tristní Efektivita Současného Školství v Prostoru Evolučních Změn

Jak přinést svěží vítr do školství: 1. Neplýtvat, 2. Být lídrem

Každý známe hesla typu „nesvítí se někde zbytečně?“ Stále se plýtvá všude a vším, jen to nesmí být pouze politický nápis...

Ve školství jsou procesy plýtvání finančními a nefinančními, stejně jako v ostatních odvětvích průmyslu. Otázka, zda je současné školství konzervativní, zastaralé a neefektivní, je komplexní a stává se čím dál více aktuálním tématem. Pokud se k této problematice budeme otáčet zády, vrátí se nám to jako bumerang velmi rychle.

Sám mám tři děti, a přestože jsou teď už velké, nikdy jsme nechtěli svěřit jejich vzdělání pouze státnímu systému. Bezpečí a budoucnost našich dětí není věc, kterou bychom chtěli riskovat. Např. jazyky uměly naše děti vždy líp než učitel nebo když učitelé stávkují, poslední náš gymnazista si vydělává bokem, aby nebyl jako oni … zkrátka investice do vzdělání se nám vždycky vrátí v rodině i ve státě. Ale je to celkově spíše dáno zestárlým systémem…moc průměru, skoro žádný podprůměr, ale díky tomu cíleně maříme i nadprůměrem, který nenecháváme vyzrát…

Je příliš mnoho středních a vysokých škol jako produkt poptávky, kvantita na úkor kvality a samozřejmě ekonomicky to nemůže fungovat; hospodaření jednotlivých škol je založeno na principu „musím utratit všechno, co jsme letos dostali, nebo nám příští roku budou budget krátit“ ve státním sektoru je prostě snazší žádat o peníze než opravdu hospodařit. Školy mají v majetku často zbytečné, nevyužívané objekty v řádech stovek miliónů korun. Příliš mnoho objektů, příliš mnoho zaměstnanců = příliš mnoho nákladů na úkor našich dětí. A to se jimi při stávce obratně ohánějí… a to je jen jeden příklad z mnoha.

Nová generace ``Z`` má informační náskok oproti učitelům a jejich potřeby jsou odlišné. Kombinace praktické výuky ve školách a individuálního učení spojeného s praxí může přinést svěží vítr do vzdělání. Bohužel, většina pedagogů je stále daleko od reality, a děti jsou zahlcovány učivem, které v životě nikdy nepoužijí.

Ano, sociální interakce ve školním prostředí má svůj význam, ale tradiční metody a učení mohou být zkombinovány s moderními trendy. Pandemie nám ukázala, že online vzdělávání může být účinné. Kombinace těchto přístupů může vést k efektivnějšímu systému a současně snížit náklady. Není třeba zapomínat na důležitost sociální interakce, ale nový pohled na vzdělání může být klíčovým krokem k atraktivnější a efektivnější budoucnosti. Transformace je nevyhnutelným evolučním procesem, kde se teorie spojí s praxí a reálnými potřebami.

Šest bodů které povedou k efektivnímu hospodaření, kvalitní výuce zaměřené na aktuální oborové možnosti dnešního světa.

  1. Kombinace praktické výuky a individuálního učení: Efektivní využití moderních technologií a online materiálů může podporovat individualizované učení a zvyšovat digitální gramotnost studentů. Tímto způsobem můžeme dosáhnout nejen kvalitnější výuky, ale též dosáhnout potenciálních úspor v oblasti materiálních a personálních nákladů. Otevřenost vůči inovacím a moderním trendům ve vzdělávání může být klíčovým prvkem v efektivním hospodaření.
  2. Role učitelů: Učitelé by mohli přecházet k roli průvodců a facilitátorů učení, kteří pomáhají studentům objevovat informace, podporují jejich zájmy a rozvíjejí někdy kritické, raději kreativní myšlení. Měli by být autoritou a přirozenými vůdci a pak se klidně může stávat, že student ví o konkrétní problematice více a mohou se o to podělit, vzájemně se obohatit.
  3. Flexibilní vzdělávací programy: Vytváření programů, které respektují zájmy a kariérní cíle studentů, může přinést odlišný pohled na vysokoškolské obory. Lepší rozložení oborů podle potřeb trhu by mohlo zamezit přeplnění některých oborů - dnes školí chrlí doslova masy humanitních oborů, o které ale trh nemá zájem a uplatnění.
  4. Využívání technologií: Moderní technologie, online materiály a digitální nástroje mohou posílit individualizované učení a přinést do školství svěží vzduch. Studenti mají často náskok v používání technologií oproti učitelům.
  5. Praxe v průběhu studia: Poskytování příležitostí k praktickému učení a získávání praktických dovedností během studia, což může studentům pomoci lépe připravit se na pracovní trh.
  6. Otevřenost vzdělávacím inovacím: Podpora otevřenosti vůči inovacím ve vzdělávání a přizpůsobování se měnícím potřebám společnosti.

Je čas se pohnout od zastaralých postupů k modernímu, atraktivnímu a efektivnímu vzdělání. Nejde jen o investici do budoucnosti, ale o investici do života našich dětí a do celé společnosti.

Je čas si přestat lhát a zanalyzovat skutečný stav bez zkreslení a politických nálad - velkým pomocníkem může i zde být náš audit nadbytku, který se zaměřuje na skutečnou, reálnou potřebu zdrojů namísto stávající potřeby.

Nad čarou se vše dá říci, že body jsou pouze DVA - 1. NEPLÝTVAT napříč všemi zdroji, 2. BÝT LÍDREM a to nikdy nepůjde, nebudeme-li dostatečně efektivní v tom co děláme. Udržme si úctu a přirozenou autoritu našich dětí, jen tak je můžeme optimálně rozvíjet pro společnost budoucnost.

Kategorie
  • Efektivita
Respektujeme principy INDUSTRY 5.0

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s řešením.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.