3. díl
FINANČNÍ EFEKTIVITA

3. díl Finanční efektivita
Finanční efektivita je klíčovým prvkem pro úspěšný rozvoj a konkurenceschopnost firem. Zahrnuje několik důležitých faktorů:

  • 1. Plánování a sledování financí: To znamená vytváření rozpočtu, pravidelné sledování výdajů a zhodnocování finanční situace.
  • 2. Investiční strategie: Založená na individuálních cílech a toleranci k riziku. Diverzifikace portfolia a dlouhodobý přístup jsou klíčové pro úspěch.
  • 3. Minimalizace nákladů: Snížení zbytečných nákladů a poplatků může zvýšit výnosy z investic a úspory.

Měření efektivity využívá finanční ukazatele jako návratnost investice, ziskovost a cash flow. Tyto ukazatele jsou důležité, ale samy o sobě nedokážou poskytnout úplný obraz o finančním stavu firmy a pokud je nebudeme srozumitelně aplikovat mezi každého zaměstnance, pak jsou samy o sobě zbytečné - každý musí vědět ``proč``.

Zaměřit ukazatele na akcionáře, představenstvo či jiné zúčastněné strany je otázkou rovnováhy mezi zájmy různých skupin. Každý přístup má své výhody a nevýhody, a klíčem je udržet udržitelný a etický provoz společnosti, nelhat, nezakrývat negace..a nebát se chválit za pozitiva!

Důležitým faktorem je rozeznání neetických praktik nebo zanedbávání sociální a environmentální odpovědnosti, což dnes neumí ani vláda ČR, chybou je krátkodobý důraz na zisk (v případě vlády 4-leté volební období), což má negativní dopady, včetně snížení investic, inovací, zanedbání údržby, ovlivnění etických rozhodnutí a škodlivého vlivu na všechny pracující.
V tomto případě se jedná o plýtvání všemi prostředky a zdroji napříč společností.

Důležité je také přemýšlet do budoucna. Příběh firmy s perfektními finančními plány a nedostatkem dlouhodobé návratnosti ukazuje, že efektivita je závislá na efektivním vedení a správném využívání zdrojů.

Inovace jsou klíčové ale mohou nést i rizika, jako je finanční zatížení a nevolnost zaměstnanců. Je důležité si udržet zdravý selský rozum a nenechat se ovládat vnějšími vlivy.

Externích faktory typu makroekonomických podmínek, regulace, pandemie výrazně ovlivňují finanční efektivitu organizací. Odpověď na otázku, jak rychle se společnost vzpamatuje, závisí na schopnosti adaptace a míře nezávislosti.

Nečekejme, že se to samo vyřeší, nebo že nám politické vedení ukáže cestu, je vždy zavádějící a účelová!

Musíme se starat a přemýšlet sami, udělejme RESET STARÝCH POŘÁDKŮ a pojďme se otevřít komunikaci a správnému nastavení.

Kategorie
  • Efektivita
Respektujeme principy INDUSTRY 5.0

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s řešením.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.