2. díl
OPERATIVNÍ EFEKTIVITA

2. díl Operativní efektivita

Víte co je operativní efektivita? Schopnost být v rovnováze s tím co děláme, abychom v tom co děláme, byli dobří, mistři v oboru, jen tak můžeme být lídry…

Příklady nejlepší operativní efektivity:

 • Metabolický proces savců, kdy je potrava přeměněna na energii
 • Fotosyntéza rostlin = efektivní využití světla, vody a živin pro další růst
 • Úsporný let ptáků - při dlouhých letech využívají vzdušné proudy, aby to energeticky zvládli - vlaštovky migrují na vzdálenost průměrně 11.000 km
 • Mravenčí kolonie ukazují, jak jednoduché chování jednotlivých jedinců může vést k vytvoření kolektivních systémů s komplexními a adaptivními vlastnostmi.

Operativní efektivita v průmyslu se týká způsobu, jak jednoduchým či složitým způsobem organizace provádí své operace a řídí své procesy, aby dosáhla optimální úrovně produktivity, kvality a nákladové efektivity. Tato efektivita je klíčovým faktorem pro úspěšné fungování průmyslových podniků a může mít významný vliv na konkurenceschopnost a dlouhodobý úspěch organizace.

VAROVÁNÍ: Při hledání podobností s přírodou však nikdy nesmíme zapomínat na jednu věc. Lidé dokážou důsledky svého jednání předvídat, a proto nesou na rozdíl od hmyzu, zvěře, rostlin, za své jednání plnou zodpovědnost.

Klíčové aspekty a význam operativní efektivity v průmyslu:

 1. Zvýšení produktivity:
  • Operativní efektivita je spojena s optimalizací procesů a využíváním efektivních pracovních postupů. To vede ke zvýšení produktivity pracovníků a celkového výkonu organizace. Hlavním tématem zde je zjednodušení pracovních postupů, nehledejme složitosti díky byrokracii, ale najděme co možná nejjednodušší způsob, nejpřímější cestu k cíli.
 2. Snížení nákladů:
  • Efektivní provádění operací může snížit náklady na výrobu a provoz. Identifikace, prevence a odstranění plýtvání a neefektivností může vést k úsporám v oblasti práce, surovin a energie. Této problematice se více věnujeme v našem auditu nadbytku, který pro vás jsme schopni udělat.
 3. Zlepšení kvality výrobků nebo služeb:
  • Optimalizace procesů a zdokonalení pracovních postupů může přispět k dosažení vyšší kvality výrobků nebo poskytovaných služeb. To může zvýšit spokojenost zákazníků a konkurenceschopnost organizace na trhu. A jsme zase u zjednodušení procesů na maximum 🙂
 4. Zkrácení času na trhu:
  • Efektivní procesy mohou zkrátit čas od vývoje produktu až po jeho uvedení na trh. To je klíčové v rychle se měnícím průmyslovém prostředí, kde je rychlý čas na trhu často klíčovým faktorem úspěchu. Čas a zjednodušení jdou ruku v ruce společně.
 5. Zvýšení flexibility a adaptability:
  • Efektivní operace umožňují organizaci být flexibilní a rychle se adaptovat na změny v prostředí. To může zahrnovat schopnost rychle reagovat na poptávku zákazníků nebo přizpůsobit se novým technologickým trendům. Pružnost a zjednodušení jdou ruku v ruce společně.
 6. Zlepšení pracovních podmínek a morálky:
  • Efektivní procesy a systémy mohou také přispět k lepším pracovním podmínkám a zvýšení morálky zaměstnanců. Dobře organizované a optimalizované pracovní postupy mohou snížit stres a zlepšit celkový pracovní prostředí. Pochopení a vědět proč...jak jednoduché 🙂 a přesto tak vzdálené.
 7. Zvýšení konkurenceschopnosti:
  • Průmyslová odvětví, která dosahují vysoké operativní efektivity, jsou obvykle konkurenceschopnější na trhu. Schopnost dodávat kvalitní výrobky nebo služby rychle a nákladově efektivně je klíčem k dlouhodobému úspěchu. Pokud pochopíme, víme proč a současně děláme věci jednoduše, jsme lídry v našem oboru!

Celkově lze říci, že operativní efektivita je klíčovým prvkem pro dosažení úspěchu v konkurenčním průmyslovém prostředí. Je to neustálý proces zlepšování, který vyžaduje sledování a adaptaci k měnícím se podmínkám a požadavkům trhu. Na druhou stranu tento proces můžeme shrnout pouze do tří slov: Zjednodušení, Pružnost, Pochopení.

Kategorie
 • Efektivita
Respektujeme principy INDUSTRY 5.0

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s řešením.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.