1. díl
ENERGETICKÁ EFEKTIVITA

1. Díl energetická efektivita průmyslu
Efektivita průmyslu se zaměřuje na efektivní využívání energie v organizacích nebo výrobních procesech. Cílem je minimalizovat energetické ztráty a snižovat celkovou spotřebu energie. Energetická efektivita se týká množství užitečné práce nebo výkonu, který lze získat z určitého množství energie, a je měřena v procentech. Vyjadřuje, jak efektivně je energie využívána k dosažení konkrétního výsledku nebo cíle. Vyšší energetická efektivita znamená, že více energie je převedeno do užitečné formy, zatímco méně se ztratí nebo se přemění na nežádoucí formy energie, jako například teplo.
Kategorie
  • Efektivita
ENERGETICKÁ EFEKTIVITA V PRŮMYSLU, NAPŘ.:
Efektivita zdrojů světla

klasická žárovka 5-10%
zářivka 15-25%
LED světlo 25-30%

„Pokud se jako jedinec budu chovat stejně, pak mám-li hlad a současně nesním více než 1 rohlík, musím si koupit 4 rohlíky.“

Hlavní klíčové důvody, proč se máme věnovat energetické efektivitě:

1. SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
2. UDŽITELNOST, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
3. SNÍŽENÍ ZÁVISLOSTI NA ENERGETICKÝCH ZDROJÍCH
4. INOVACE A HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST
5. MODERNIZACE

Celkově lze říci, že věnování se energetické efektivitě přináší mnoho výhod, které zahrnují ekonomické, environmentální a sociální aspekty. Tato snaha má dlouhodobé a udržitelné důsledky pro společnost jako celek. Pojďme se na to společně podívat právě u vás.

Respektujeme principy INDUSTRY 5.0

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s řešením.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.