Zemědělství jinak

Regenerativní zemědělství pro nás znamená víru v přístupu ke komunikaci se zemědělci, s jejich půdou a produkcí potravin s důrazem na maximální efektivitu, minimální plýtvání a pracnost s obnovením, podporou ekosystémů půdy.

Vše okolo nás je o komunikaci a pochopení, zvlášť v podtextu s lidmi a přírodou - vezměme si tedy z EU to nejlépe aplikovatelné a nejrozumnější, nebuďme uzavření, ale ani naivní - využijme své zkušenosti a kreativně je spojme s tím co dává smysl právě u nás v České republice.

Pojďme společně kombinovat ekologickou udržitelnost s produkčními cíli, a klást důraz na dlouhodobé zdraví půdy a ekosystémů společně s posledními trendy technického rozvoje, to je cíl práce, která má smysl a dává nám záruky a radost do budoucna.

Specializované dodávky na míru projektu či zákazníka

Nabízené služby:

  • EFEKTIVITA VÝTĚŽNOSTI PŮDY
  • MINIMALIZACE ORBY
  • ORGANIZKÁ HNOJIVA
  • INTEGRACE DOBYTKA ANEB S VLÁDOU NA POLE 🙂
  • ZACHOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S VODNÍMI ZDROJI
  • ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE ZE SLUNCE
  • REGIONÁLNÍ KOMUNIKACE, SPOLEČNÉ CÍLENÍ

Respektujeme principy INDUSTRY 5.0

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s řešením.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.