1. díl
FIREMNÍ ŘETĚZENÍ

1. díl FIREMNÍ ŘETĚZENÍ

PLÝTVÁNÍ
…záměr nebo souhra slabostí, povrchnosti a lenosti?

1. FIREMNÍ ŘETĚZENÍ

ZE ŽIVOTA, aneb KDYŽ JSOU NÁKLADY VYSOKÉ

X let zpět jsme jako společnost zvítězili v zakázce externí údržby v jedné výrobně energie, kde vládla pohoda, všichni si rozuměli, technika fungovala, zkrátka harmonie devadesátých let. Nebyl důvod ke změně, kromě toho, že náklady na údržbu byly nezdravě vysoké.
Po našem nástupu vše skončilo – vládla velká nespokojenost, všichni z lokality nás chtěli vyhodit, dělali vše proto, aby to dokázali, včetně sabotování naší práce. Osobně jsme řešili spoustu výhrůžek a kritických situací. Dozvídali jsme se věci, které jsme nechtěli – kdo komu zaplatil dovolenou, postavil dům, chatu nebo dokonce koupil letadlo..

PROČ?
Náš zákazník nebyl nikdo v lokalitě, ale zadavatel, který seděl jinde a neměl přehled, co se mu tam děje, možná proto hledal nás. My jsme ho uctívali a chtěli jsme jen dobře zaplatit za dobrou práci.
Ze dne na den jsme zastavili spoustu procesů, řetězů směrem ven a vše zůstávalo uvnitř.

OKAMŽITÝ EFEKT
Náklady na údržbu spadly o 40% hned v prvním roce a technika dál vesele fungovala. Změnili jsme subdodavatelský koláč, narovnali pracovní toky, marže, už nešlo vytvářet fiktivní pracovní příkazy, nereálné množství hodin a materiálu. Vše jsme dostali do procesů s kontrolním mechanismem.

CO JSME UDĚLALI?
Výrazně jsme snížili ŘETĚZENÍ + vše jsme zprůhlednili. Z černé skříňky jsme udělali prosklenou kuchyni, do které jako návštěvník vidíte a díky tomu máte důvěru a chodíte tam rádi.

Podobných příběhů máme bohužel celou řadu, v podnikání a práci vytváříme mnoho řetězů, často zbytečných či zastaralých. Ve věku moderních technologií a globální krize bychom měli resetovat staré postupy a minimalizovat neefektivní řetězy. To zahrnuje i zkrácení procesů, omezení byrokracie a přijetí moderních nástrojů pro efektivnější řízení firemních procesů.

PŘÍKLADY ŘETĚZENÍ VE FIRMÁCH + MOŽNÁ ŘEŠENÍ:

VSTUP DO FIRMY

Problém: Tradiční vrátnice vyžadují lidskou obsluhu a mohou být nákladné. A ano, jde to i u vás!
Řešení: Odmítnutí tradiční vrátnice ve prospěch moderních bezpečnostních opatření, jako jsou bezpečnostní kamery, karty, nebo biometrické identifikátory. To umožňuje úsporu na lidských zdrojích a zvyšuje efektivitu přístupového systému. A ano, jde to i u vás s tím množstvím návštěv a projíždějících aut. – mimochodem,projeli jsme desítky firem v severní Itálii a nikde nemělo lidskou obsluhu na vstupu.

PROCESY VE FIRMĚ

Problém: Složitá dokumentace a procesy zpomalují pracovní toky a zvyšují náklady.
Řešení: Zjednodušení dokumentace a procesů v pracovním prostředí. Pracovní
tok, Identifikace duálních a terciálních činností a eliminace zbytečných kroků. To vede ke zrychlení procesů a úsporám v lidských a finančních zdrojích.

VNITŘNÍ KOMUNIKACE

Problém: Debatní kroužky, dlouhé maily a nepřesná interpretace vedou k přezaměstnanosti a ztrátě času.
Řešení: Zefektivnění komunikace prostřednictvím jasných a stručných sdělení, minimalizace debatních kruhů a používání moderních komunikačních nástrojů, které umožní rychlé a přesné sdílení informací.

ODPOVĚDNOSTI VE FIRMĚ

Problém: Zbytečné schvalovací instance mohou zpomalovat rozhodovací procesy.
Řešení: Minimalizace zbytečných schvalovacích instancí a decentralizace rozhodovacích pravomocí. To urychlí procesy a zvýší efektivitu v rámci firmy.

PRODEJ VE FIRMĚ

Problém: Tlak na nízké marže způsobený velkou nabídkou na trhu nebo přílišným řetězením.
Řešení: Identifikace strategií pro diferenciaci produktů, poskytování vyšší hodnoty zákazníkům a vyhledávání nových trhů. Optimalizace řetězců dodávek a distribuce pro snížení nákladů.

NÁKUPY VE FIRMĚ

Problém: Neefektivní nákupy způsobují plýtvání závislostmi a náklady.
Řešení: Optimalizace nákupního procesu, včetně vyhodnocení dodavatelů, centralizace nákupů a pravidelná revize smluv. Snižuje se tak plýtvání časem a financemi.

VÝROBNÍ ŘETĚZENÍ

Problém: Přebytečné mezistupně výrobního procesu a neintegrované technologické systémy.
Řešení: Zjednodušení výrobního procesu, eliminace nepotřebných kroků a investice do moderních technologických systémů pro zlepšení efektivity a komunikace mezi odděleními.

PREFEROVÁNÍ LOKÁLNÍCH SUBDODAVATELŮ A SLUŽEB

Problém: Závislost na dalekých subdodavatelích s vyššími riziky a náklady.
Řešení: Podpora lokálních subdodavatelů a služeb snižuje rizika spojená s dodávkami, zkracuje dodací doby a podporuje místní ekonomiku.

Navrhovaná řešení mají vždy za cíl eliminovat plýtvání a zvýšit efektivitu v různých oblastech firemního života.

TROCHA DAT: Pokud vyřešíme jen 20% nejvýraznějších procesů plýtvání, snížíme objem plýtvání v penězích o 80%! Tedy bez zásadních investic můžeme relativně snadno (ne bezbolestně) ušetřit v ročních nákladech společnosti desítky procent! A v nastávající době ESG reportingu budeme navíc zelenější.

Ekostrojírenství Třinec a.s. – Vaši partneři v boji proti plýtvání
Ekostrojírenství Třinec a.s. nabízí auditní služby, které pomáhají identifikovat procesy plýtvání. Společně s nezávislým odborníkem se zaměřujeme na reálné skutečnosti, hledáme efektivní řešení a přinášíme nový pohled na procesy ve firmě. Jako člen Interních auditorů ČR vám poskytujeme odbornou pomoc při optimalizaci a snižování plýtvání ve vaší organizaci.

Kategorie
  • Efektivita
Respektujeme principy INDUSTRY 5.0

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s řešením.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.