2. díl
VODOPLÝTVÁNÍ

2. díl VODOPLÝTVÁNÍ

Na seznamu lidských dovedností je voda jedním z významných zdrojů plýtvání! Zvykli jsme si, že byla „zadarmo“ a byla „všude“.

Pohled státu je ale rozdílný – pokud my budeme hospodařit, stát bude přicházet tučné zisky, podobně jako u elektřiny! Proto zákony nemotivují k šetření.

Dokladem toho je, že česká legislativa nezná pojem „recyklovaná voda“, a to EU vydává dokumenty zaměřené na kvalitu recyklované vody v různých oblastech použití. U nás to má v gesci Ministerstvo zemědělství, které je netečné, hlavně že vše teče 🙂

Ideální je prevence vzniku odpadní vody, voda je velmi cenná tekutina a neměla by se od nás dostávat do čistírny odpadních vod jen tak. Dokonce i voda z odpadní čistírny se dá dále zadržovat a lokálně využívat namísto vypouštění do řeky! Ale zase zde není zájem státu, protože čistírny za vodu do řek platí.

Dnes je jiná doba, jiné mravy a to na straně těch co účtují i na straně těch co platí. JSTE SPOLEHLIVÍ PLÁTCI?

Více než 90% našich podniků platí vodu jednomu dodavateli a to celkem čtyřikrát. Za pitnou vodu, užitkovou, vodné a stočné, a dokonce i za déšť, který stéká do kanalizace. Tato voda končí v mořích, kde je vody dostatek, a zároveň stojí více. Možná je čas přehodnotit tuto praxi, zejména v době, kdy se voda stává stále cennějším zdrojem.

Pravidlo tří známe všichni – bez kyslíku tři minuty, bez vody tři dny, bez potravy tři týdny, ale v průmyslu bez vody je zastavení okamžité. Jsme připravení na to, až voda jednoduše nebude?  Ne že bude drahá, že nebude vůbec…

TAKŽE CO S TÍM?

CÍL = menší odběr, více hospodaření, vlastní zdrojování = efektivnější a levnější provoz a také částečná soběstačnost při výpadku dodávek.

ŘEŠENÍM je často kombinace několika činitelů:

1. ZÁCHYT DEŠŤOVKY

 • sníží potřebu odběru užitkové, pitné vody z řádu + poplatky za vodné, stočné a dešťové

2. KAM S NÍ DÁL

 • Retenční nádrže + zásoba pro případ výpadku
 • Před skladováním je vhodné provést filtraci pro kvalitu uložené vody
 • Skladování je nutné mimo sluneční záření
 • Doba trvanlivosti – čerstvá, správně uložená dešťová voda má trvanlivost v řádu několika měsíců i let!
 • Pravidelná kontrola a údržba – testování kvality pro možná použití

3. TECHNOLOGIE

 • Nové technologie umožňují výrazné snížení úspory/využití odpad. vody
 • Recyklace a znovupoužití – implementace systémů pro „znovupoužití“
 • Úprava technologických procesů – vylepšení procesů a technologií v průmyslu i zemědělství
 • Monitoring a optimalizace spotřeby – nemohu řídit to co neumím měřit!

4. OSVĚTA

 • vzdělávání zaměstnanců je klíčová role, společné povědomí o důležitosti vody

5. ÚDRŽBA

 • Pravidelná údržba technologických míst snižuje netěsnosti, opravy, atd, tedy spotřebu

ZACHYTÁVAT A ZNOVU POUŽÍVAT

 Inspirujme se i doma, kde kromě dešťovky můžeme zachytávat, nebo spíše nevypouštět do kanalizace :

 • Voda ze sušiček – čistá voda bez chemických látek vhodná k zalévání
 • Voda z uvařených brambor, rýže apod – voda obohacena cennými minerály je hnojivem pro naše kytky a zahradu
 • Voda z chlazení – kondenzáty – jedná se o čistou vodu bez chemických látek vhodnou k zalévání
 • Voda z praní, mytí, sprchování můžeme dál používat k čištění venkovních ploch, aut apod.
 • Realizace zelených střech na RD, bytových domech kancelářských budovách
 • Klimatická opatření s dešťovou vodu na bytových i kancelářských domech

Pokud budeme umět hospodařit s vodou doma, budeme mít stejný pohled na procesy v práci a naopak. Buďme kreativní – je to výhodné pro nás všechny, tedy téměř 🙂

Ekostrojírenství Třinec a.s. – Vaši partneři v boji proti plýtvání

Ekostrojírenství Třinec a.s. nabízí auditní služby, které pomáhají identifikovat procesy plýtvání. Společně s nezávislým odborníkem se zaměřujeme na reálné skutečnosti, hledáme efektivní řešení a přinášíme nový pohled na procesy ve firmě. Jako člen Interních auditorů ČR vám poskytujeme odbornou pomoc při optimalizaci a snižování plýtvání ve vaší organizaci.

 

Kategorie
 • Efektivita
Respektujeme principy INDUSTRY 5.0

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s řešením.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.